Игри

Информация за страница Никопол

Никопол е град в Северна България. Намира се в Плевенска област и на близко разстояние от Белене. Също така е административен център на едноименната община. Общината е разположена в северната част на областта върху площ от 500 кв. км. Най-ранните следи от живот поне според археологическите разкопки и проучвания датират от времето на старокаменната епоха. В района на хълма Халето има открити останки от времето на траките от 1200 – 100 г.пр.Хр. Селището е включено в провинция Мизия по време на Римската империя. През 4-ти век, когато тя се разделя на Източна и Западна, селището остава в пределите на Византия. Сегашното име на града селището получава през 1059 г., чието име в превод означава Град на победите. Откритите надгробни плочи на Авила Линхе датират именно от тази епоха, както и още една плоча. В нейната украса е изобразен римски конник жертвеник, посветен на богинята Диана. Най-популярен обаче е вграденият в Чешмата на Елия саркофаг, изградена през 2-ри век от обикновения римлянин Фронтона на рано починалата му съпруга.

    Археологът Дижарден през 9-ти век поставя втора плоча с френски превод, което се дължи на трогването му от стиховете. След превземането на Никопол от османските поробители той става център на Никополски санджак. Той обхваща границите на Търновското царство в границите му от края на неговото съществуване. През 1396 г. се състои прочутата битка край града, която е повратна точка не само в цялата българска история, но също така и в тази на Балканите и Европа. По време на османското робство между 15-ти и 18-ти век градът е един от най-големите по площ военно – административни центрове със силна крепост и интензивен живот – стопански, политически и духовен. През 18-ти и 19-ти век започва неговото западане, което в крайна сметка води до загуба на статута на най-голям военно – административен и обществено – политически център. Първото читалище в града, наречено Напредък, е основано през 1871 г. Основна заслуга за това дело имат общественикът Никола Кайтазов, свещеникът Христо Ламбринов и учителят Симеон Симеонов. Кайтазов е избран за негов председател, а самото читалище се помещава в къщата на братя Никола и Димитър Кайтазови.

    Две години след своето основаване читалището започва развиването на активна дейност в областта на театъра под ръководството на учителя Тодор Станчев. Той пише и поставя поучителни по характер пиеси. Станчев също така създава училищен хор, който по-късно прераства в Певческа дружина към читалището. В нея участват деца и възрастни и пеят по ноти. Правени и впоследствие възобновени са разработки за построяване на хидровъзел Никопол – Турно Мъгуреле. Според анализ на еко министерството от 1999 г. хидровъзелът ще доведе до повишение на нивото на реката със 7 метра. В резултат на това ¾ от града и около 500 000 дка земеделска земя ще бъдат залети, а градът ще остане само на високата част на платото. Характерът на останалите критики по нищо не се различават от всички за видовете хидро съоражения. Кмет на Никопол е Емил Бебенов от БСП, а преди него този пост за заемали Иван Дрончев и Любен Лаков, последният от които е представител на БСП.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker